Website_under_construction.png

Kilit Eylem 3, yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulama ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan çok çeşitli eylemler için hibe sağlar. Çoğunluğu EACEA tarafından yönetilmektedir. KA3 altındaki eylemlerin çoğu, yıllık genel teklif çağrısı dışında yönetilmektedir.

 

Bu web sitesinde yayınlanan özel teklif çağrıları ile yönetilen üç ana araç:

 

  • Politika inovasyonu için girişimlerde bulunacak politikalar ve üst düzey kuruluşlar ve kamu otoriteleri tarafından yönetilen politika politikaları üzerine ileriye dönük işbirliği projelerine destek vermek, yenilikçi politikaları teşvik etmek ve uygulamalarını hazırlamak;

 

  • Avrupa politikaları konusundaki farkındalığı artırmak ve kamu makamlarıyla işbirliğini ilerletmek amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren Avrupa STK'ları ve AB çapında ağlara destek sağlayan Sivil Toplum İşbirliği. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN

BE PART OF EUROPE

BE PART OF EUROPE

The project stems from the need to support young people in creating a political consciousness, to encourage the rapprochement and reconciliation of youth to Politics, the institutions and policy makers. Young people today see Politics "distant" from the reality in which they live, Politics from which they do not feel understood and in which they do not feel involved.