KA3 - EĞİTİM DESTEĞİ

Kilit Eylem 3, yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulama ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan çok çeşitli eylemler için hibe sağlar. Çoğunluğu EACEA tarafından yönetilmektedir. KA3 altındaki eylemlerin çoğu, yıllık genel teklif çağrısı dışında yönetilmektedir.

 

Bu web sitesinde yayınlanan özel teklif çağrıları ile yönetilen üç ana araç:

 

  • Politika inovasyonu için girişimlerde bulunacak politikalar ve üst düzey kuruluşlar ve kamu otoriteleri tarafından yönetilen politika politikaları üzerine ileriye dönük işbirliği projelerine destek vermek, yenilikçi politikaları teşvik etmek ve uygulamalarını hazırlamak;

 

  • Avrupa politikaları konusundaki farkındalığı artırmak ve kamu makamlarıyla işbirliğini ilerletmek amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren Avrupa STK'ları ve AB çapında ağlara destek sağlayan Sivil Toplum İşbirliği. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN