top of page

Екип от 6 души на МЦРОО взе участие в младежки обмен „Traditions in globalization area” в Месина, Ит


Екип от 6 души на МЦРОО взе участие в младежки обмен „Traditions in globalization area” в Месина, Италия.

В обмена участваха и представители на още 6 държави – Гърция, Италия, Литва, Молдова, Полша и Румъния. Дейностите бяха главно от типа семинар: младите хора се срещнаха с университетски преподаватели и местни предприемачи, с които разгледаха въпроси от общ интерес, с намерение да се стимулира дебат и обмен на идеи, от които да се появят на различни гледни точки по един и същ проблем. В този проект, групи от млади хора от различен произход и от различни страни имаха възможност да се срещнат, да обсъждат и дискутират върху младежката безработица и предприемачеството.


Тези чувствителни въпроси дадоха възможност за богат обмен на култура и познания и в дългосрочен план ще окаже положително влияние върху избора на кариера, професионални и социални нужди на младите. Безспорно е, че диалогът и обменът на мнения е в основата на всяка бъдеща промяна.


bottom of page