top of page

Проектът в Литва ще se състои през месец Ноември 2016.


Вероятните дати които партньорите в Тренинг курса MENTORS' LAB обсъждат са между 02 и 07 ноември или 21 и 26 ноември 2016. г. Повече информация скоро тук: http://icdetbg.wix.com/bulgarian#!blank-6/awnqcbottom of page