top of page

Международна Среща за включване на младежите в дейностите на програмата „Еразъм+“


МЦРОО получи покана за Международна Среща за включване на младежите в дейностите на програмата „Еразъм+“по проект 4.6 по програмите „Младежта в действие“, „Еразъм+“ и неформалното обучение, която ще се проведе в Бистрица Клодзка/Стари Гиералтов, Полша, в периода 21-28 август 2016.

По време на Международната Среща ще обсъдим как да включим младежите в дейностите на програмата „Еразъм+“, да разменим опит и да създадем нови партньорства за бъдещо сътрудничество. Освен това, ние бихме искали да направим оценка на проекта и да разпространим на резултатите от него.

В срещата ще вземат участие двама членове на МЦРОО.bottom of page