top of page

Interculturaly Reloaded, транснационална инициатива, чрез която ще се научи повече за използването н


В периода 15.08.2016-22.08.2016 млади хора от България, Италия, Испания и Швеция ще си дадат среща в градчето Ескарай (Ла Риоха, Испания), за да участват в европейски младежки обмен, на който ще бъдат разгледани различни неформални и театрални методологии, които да позволят на участниците да научат драма техники и използването им като средство за социална промяна.

Interculturaly Reloaded е Младежки Обмен, който ще се проведе в периода 15.08.2016-22.08.2016 в Ескарай (Испания) и ще включи 45 млади хора от България, Италия, Испания и Швеция за насърчаване на междукултурния диалог като средство за социална промяна, необходима в днешно време на европейско равнище, за да се постигне всеобхватно и уважително общество. Координиран от испанската организация Asociación Juvenil ON&OFF и със съдействието на Международния център за развитие на образованието и обучението (България), Calypso (Италия), и iFALL (Швеция), този проект, финансиран по Ключова дейност 1 на европейската програма Еразъм+, ще работи по програма от дейности, базирани на използването на неформални методики, насочени към театъра и художествени техники, които ще позволят на участниците да придобият нови знания по един лесен и ефективен начин. В съответствие с това, проектът не само ще популяризира важността на междукултурния диалог във всички аспекти на ежедневието ни, но също така предвижда участниците в него да придобият нови умения, които не могат да не бъдат получени чрез традиционните системи на образование (комуникация на чужди езици , самостоятелно предприемачеството, творчеството и т.н.). Проектът също така ще развие няколко инструмента за видимост и публично представяне, което всички участници ще създадат заедно по време на престоя им в Ескарай и което ще се реализира в Логроньо. Благодарение на това изпълнение, проектът ще умножи неговото въздействие и ще бъде в състояние да прехвърли на местните жители на Ла Риоха резултатите, получени по време на целия обмен, които показват колко важен е междукултурният диалог за по-приобщаващо общество.


В случай, че искате да получите повече информация за проекта, можете да посетите интернет страницата му, която ще се актуализира редовно по време на обмена със снимки, материали, публикации и видеоклипове (http://interculturalityreloaded.blogspot.com.es/). Можете също така да следите развитието на проекта чрез Facebook страницата на проекта (https://www.facebook.com/Interculturality-Reloaded-1139546499424317/?ref=bookmarks) или да се свържете с нас на icdetbg@gmail.com.


bottom of page