top of page

Проекта във Вилнюс - Литва ще се състои през Януари 2017На срещи провели се през изминалата седмица между организаторите и страните партньори по Тренинг курса MENTORS LAB бяха обсъдени няколко варианта за времето на провеждане. След гласуване на всички партньори бе избран периода от 23 до 28 Януари 2017 г.

Скоро очакваме и инфопака на проекта след което МЦРОО ще започне набор на участници.


bottom of page