Координационни срещи в Бали, Индонезия


От 15 до 18 септември, Председателя и зам.Председателя на МЦРОО ще вземат участие в координационния етап на предстоящия през 2017 година проект по стратегическо партньорство "Развитие на капацитети за работа с (и)мигранти" между България, Македония, Индонезия и Германия.