top of page

Координационни срещи в Бали, Индонезия


От 15 до 18 септември, Председателя и зам.Председателя на МЦРОО ще вземат участие в координационния етап на предстоящия през 2017 година проект по стратегическо партньорство "Развитие на капацитети за работа с (и)мигранти" между България, Македония, Индонезия и Германия.

През 2017 г. екипа на МЦРОО и неговите членове ще получат възможснотта да се включат в събитията по проекта които ще се състоят през януари в Македония, февруари в България, май и юли в Бали, Индонезия.bottom of page