top of page

Росен Георгиев: "Малък лагер за големи умения" в село ГудевицаОт 6-ти до 11-ти септември се проведе младежки лагер по образователната програма "Малък лагер за големи умения" в село Гудевица (близо до Смолян), който беше организиран от „Бъдеще сега“. В него участваха младежи на възраст от 16 до 22 години. Всички участници развиваха потенциала си за екипна работа, личностни качества и умения, ефективна комуникация, самоусъвършенстване и себеопознаване чрез дейности навън.


Това, за мен беше едно голямо приключение, защото чрез игри и забавления развивахме компетенции за успешна лична и професионална реализация. Тези умения ще ми помогнат в търсене на попътен вятър в морето от възможности, които пазарът предлага в наши дни.

Всички младежи страшно много се сближихме и привързахме един към друг, защото там бяхме като едно голямо семейство. Освен неформалното учене, ние си готвихме, чистихме и се възпитавахме. Завързах много приятелства, които ще ми останат за цял живот.

Това място е вълшебно и именно на такива места младите приключенци трябват да търсят нови хоризонти.Целта на такива лагери е да обогати процеса на личностно развитие и учене, вдъхновени от природата. Да създаде една по-устойчива и ефективна обучителна среда с хармоничен екип, в която да се работи с внимание и любов.

През цялото обучение работихме в три основни направления: личностно развитие; отношение към общността и доброволчество; връзка с природата и устойчиво развитие.

Мечтата ми е, ние младите, да направим света по цветен, по-слънчев, по-близък, по-хармоничен и добър!
bottom of page