top of page

YE "Need Help - Stop Violence" BOADRING COMPLETED! ​


Приключи подбора на кандидатите за участие в YE "Need Help - Stop Violence" който ще се проведе от 04 до 10 Ноември в Малага, Испания.


.

На всички кандидати които не този път не попаднаха в избраните пожелаваме късмет и по-добра мотивация при кандидатстването.


bottom of page