top of page

Първа координационна среща на CBY “Развиване на капацитети за работа с (и)мигранти“


Първата координационна среща на CBY “Развиване на капацитети за работа с (и)мигранти“ се проведе в Денпасар, Индонезия от 14 до 19 септември 2016 г. с участието на 12 човека от България, Индонезия, Македония и Германия.


Целият свят е засегнат от миграцията и специално младите хора, които са едни от най-мобилните групи и тези, които определят как да изглежда бъдещето. Затова е важно младежките работници, които работят с млади хора да бъдат наясно с каузите, възможностите и последиците от (и)миграцията и да могат да подкрепят младите имигранти и емигранти , като създават възможности, борят се с дискриминацията и осигуряват подкрепата, от която тези млади хора се нуждаят. Младежката безработица кара младите хора да бягат далеч от държавите си и в новата страна те често срещат социално изключване и дискриминация като имигранти. Те не срещат подкрепа от младежките работници (които могат да им дадат съвети за различни възможности относно мобилността) в тяхните държави и от младежките работници в новите страни, където младежките организации имат възможност да ги приобщят.


Ние се фокусираме върху два основни проблема – въпросите, свързани с имиграцията във връзка с бежанцската криза и дискриминацията към имигрантите и второ – емиграцията на младите във връзка с младежката безработица. Това е положението в страните на емиграцията, но също така трябва да се обърне внимание на страните на имиграцията и включването на имигрантите (специално бежанците). Индонезия е една от най-големите държави в света и имиграцията е много голям проблем.

Ден 1. След кратка почивка имахме първото събиране сутринта. Там се запознахме и представихме нашите организации. Разпределихме задачите, които трябва да свършим по време на целия проект. Създадохме борд на управление на проекта.


Ден 2. Продължихме с работата. След това посетихме местната организация, която беше представена в детайли. След почивката се подготвихме за интернационалната културна вечер. Самата вечер беше чудесна с детайлно представяне на всяка държава. Опитахме най-добрите напитки и храни от всяка страна и прекарахме страхотна вечер.

Ден 3. Работата продължи със същата страст. Споразумяхме се за планове за разпространение и видимост на проекта с конкретни точки, тъй като считаме тази част за много важна за цялото управление на проекта. След това посетихме места, където може да се види (и)мигрантския проблем в Индонезия.


Ден 4. Този ден беше свързан с оценката на събитието и отпътуването на участниците.


bottom of page