top of page

EXTRA BOARDING! Допълнителни места за проекта в Чешме - Турция!


Все още има свободни места за проекта TC "Inclusion of Migrants via Art and Education" който ще се проведе от 21 до 29 Ноември в курорта Чешме, Турция.

За повече информация и кандидатстване посетете ПОРТАЛА ЗА УЧАСТНИЦИbottom of page