top of page

ПОТВЪРДЕНО! Отново в уникалната Струга през Февруари 2017!


Потвърдено бе одобрението на проекта YE "The afterlife of a plastic dragons" който ще се проведе от 12 до 19 Февруари 2017!


Основната идея на проекта е да предостави на младите хора повече информация за екологичните проблеми, за да се увеличи тяхното чувство за екологичност, както и чувството, че е много важно да се грижим за нашата планета и да видят, че ние трябва да намерим начини как да се справим с много глобални предизвикателства около нас и да видим, че много от проблемите са свързани директно един с друг (унищожаване на околната среда се свързва с климатичните промени, който може да бъде една от причините за миграция).

Ние виждаме този младежки обмен като възможност за установяване на сътрудничество между различни части на Европа, които също са изправени пред различни екологични проблеми и които се опитват също да подкрепят интереса на хората в областта на екологията. Освен това стози обмен бихме искали да достигнем домладите хора, за да разберат, че проблемите около нас не могат да имат лесни решения, но е необходимо да се опита да се намери решение за тях и да се опитаме да променим отношението ни към околната среда.bottom of page