top of page

СПОРТ И ЗДРАВЕ В МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ


Проектът „Sport and Health in Young Europeans” се проведе в европейския град на футбола за 2016 г. – Лас Розас де Мадрид, Испания. В младежкия обмен с продължителност от 6 дни между 20-и и 26-и август взеха участие осем държави: Италия, Португалия, България, Литва, Румъния, Македония, Словакия и Испания. Проектът се реализира с подкрепата и в рамките на програмата Еразъм+.


Целта на проекта беше да се повиши осведомеността на младите за ползите на спорта и физическата активност като движещите сили на самочувствието, самостоятелността и интеграцията. Покрай дебатите и дискусиите по темата бяха организирани работни срещи, презентации, игри и различни физически дейности, чрез които участниците разменяха знания и умения и чрез неформалното обучение се информираха за начините за справяне с наднорменото тегло, предприемането на мерки за подобряване начина на живот, значението на здравословното хранене, ползата от това да бъдеш физически активен и други положителни страни на спорта. Младежите общуваха и споделяха информация за текущите събития в областта на спорта в техните страни.


Всички тези дейности бяха извършени чрез работа в групи, с цел да се развие способността за работа в екип, способности за посрещане и справяне с различни характери и виждания, но и възможност за общуване и създаване на приятелства с участниците от другите страни.

Следвайки темата на проекта, младежите имаха възможност да посетят няколко спортни обекти като пързалката в Лас Розас де Мадрид. Спортните центрове „Entremones” и „Las Matas” и конния клуб. За огромно удоволствие на участниците беше организирано посещение на Испанската Футболна Федерация, която се намира точно в Лас Розас де Мадрид.


Освен останалите дейности се проведе и интеркултурна вечер, където всички участници имаха възможност да представят своята държава, обичаите, традиционни храни и чрез музика и танци да покажат националното богатство на страната. На междукултурната вечер участниците се запознаха с културата на останалите страни-участнички и поставиха акцент върху значението на многокултурния живот и толерантността, която същевременно е от първостепенно значение за едно мултиетническо общество като нашето.


bottom of page