СПОРТ И ЗДРАВЕ В МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ


Проектът „Sport and Health in Young Europeans” се проведе в европейския град на футбола за 2016 г. – Лас Розас де Мадрид, Испания. В младежкия обмен с продължителност от 6 дни между 20-и и 26-и август взеха участие осем държави: Италия, Португалия, България, Литва, Румъния, Македония, Словакия и Испания. Проектът се реализира с подкрепата и в рамките на програмата Еразъм+.