Дигитална "дясна ръка" за изучаващите чужд език


Този нов цифров инструмент прави ученето едновременно на нова учебна материя и на нов чужд език по-лесно за ученици и студенти, позволявайки им с натискане на един бутон да се запознаят с речниковото значение на непознати думи и то на родния им език.

Благодарение на Инструмента за CLIL Teachers project учители по всякакви курсове могат да създадат и разпространят чуждоезиково съдържание с допълнителна функционалност, включваща линкове на над 100 чуждоезични речника.


Екипът е съставен от специалисти - представители на професионални колежи, центрове за обучение на възрастни и университети в пет държави. По думи на проектния координатор Kent Andersen финансирането е помогнало значително за подобряване и усъвършенстване на начинанието. От компютърно базиран софтуер до изцяло онлайн достъпна система. Обширният консорциум дава възможност системата да бъде тествана от хиляди потребители, да бъде доизградена и обогатена на базата на обратната им връзка и коментари.

Съдържателно обучение с езиково интегриране (CLIL), където учениците учат даден предмет на чужд език, им дава възможността да използват наученото веднага и то в подходящи контекст и тема. Безплатните онлайн курсове, разработени по този проект, позволяват на учителите да систематизират и предадат широк набор от съдържание и информация, подкрепяйки учащите се да увеличат знанията си по неподправен начин. Поради факта, че системата се предоставя като онлайн достъпна платформа, всеки новосформиран набор от информация става споделим измежду преподаващи и обучаващи се. Инструментът е безплатен, не изисква специализирани технически познания и може да бъде използван на мобилни устройства – характеристика, правеща го използваем от всеки и по всяко време.

Стотици преподаватели и ученици вече се облагодетелстват от този механизъм, който ще продължава да бъде разширяван и развиван. Както един потребител отбеляза: „Това е магия!”.

Изготвил: Антони Владимиров

за проект "Възможности за българските младежи в България, Европа и света"