top of page

Еразъм плюс Италия


Програмата Еразъм + е европейска програма, която стартира през 2014 година и замести и обнови няколко програми една от която е Леонардо. Тази инициатива апелира към различни групи хора като атлети, учители и хора, работещи в учебни заведения по принцип, както и към всички студенти в учебни институти, а също така и към всички тези институти, които предлагат диплома или друг сертификат, валиден за MIUR и които се придържат към програмата (например Университети, Политехникуми, Институтите Бел за изкуство, Консерватории и др.), както и за току – що завършили.


За студентите, Еразъм + се състои от две класификации, които са с различни продължителност, предварителни уговорки и финализиране: мобилност за обучение и мобилност за стаж. И за двете, необходимата предварителна уговорка е владеенето на езика на страната, която е избрана за дестинация, и/или английски език; за някои от тях Европейската комисия предлага и онлайн курсове.

Важно е студентите да се информират за специалните гишета в техните университети, за да им бъде дадена цялата необходима информация около крайните срокове, документацията и възможните дестинации преди заминаването. След това, те трябва да посочат, задължително преди напускането, финансово споразумение, което обхваща периода на мобилността. Освен това, необходимо е да се състави план за обучение, подписан от студента, от института на заминаването и от института на дестинацията. В края на участието, занимателния център трябва да издаде сертификат за продължителността на мобилността и академичните постижения, които да бъдат разпознати в съответствие с института на регистрацията.

Що се отнася до Еразъм + програмата за стаж, тази уговорка е достъпна за студентите още от първата им година на обучение, а също така и за младите завършили; младите завършили трябва да представят апликационната си кандидатура преди дипломирането, като стажът трябва да бъде изпълнен до една година след това. Периодът в чуждите страни под тази форма може да продължи от 2 месеца минимум до 12 месеца максимум; единствено изключение има за студентите с магистратура, които могат да продължат престоя си в чужда страна до 24 месеца. Стажът се провежда от близко на организацията или привърженик на проекта предприятие, но са изключени институции и организации на ЕС, за да се избегне конфликт на интереси или двойно финансиране; стажът трябва да бъде съобразен с учебния план на студента и с неговите интереси.

Програмата Еразъм + предлага и други възможности на международна мобилност, като например Културен обмен, който позволява пътуване, опознаване на чужди култури и изживяване на незабравими моменти със съдействието на Европейската комисия.

Международен доброволчески обмен , който е напълно безплатен, е ЕДС (Европейска Доброволческа Служба). За тази програма Европейската комисия забранява да се набират парични средства за избор на кандидатите или тяхно участие в селекцията. Цената на билета за обратно пътуване се възстановява изцяло(съществува максимум, който зависи от разстоянието) и храната и настаняването са покрити от програмата Еразъм +. Нещо повече, доброволецът получава месечни джобни пари за лични нужди и има право на почивни дни както през месеца, така и през седмицата.

ЕДС е отворена за всеки: няма нито специални изисквания, нито такива за образование или за определено гражданство. Единствените ограничения са във възрастта, като участници могат да бъдат само законно пребиваващите в страната на отпътуване.


bottom of page