top of page

"Насърчаване на младежкото предприемачество"


Институт за икономическа политика реализира проект "Насърчаване на младежкото предприемачество", който има за цел да доведе до подобряване на ефективността на политиките, стимулиращи предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България, като предостави платформа за конструктивен диалог между младите хора в страната и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции. Проектът стартира с три еднодневни Национални младежки срещи в Пловдив, Варна и София през ноември 2016 г., по време на които участващите по проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта. Кандидатстването за участие в проекта е отворено за всички младежи между 19 и 30 години, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране на бизнес в България.
bottom of page