"Насърчаване на младежкото предприемачество"


Институт за икономическа политика реализира проект "Насърчаване на младежкото предприемачество", който има за цел да доведе до подобряване на ефективността на политиките, стимулиращи предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България, като предостави платформа за конструктивен диалог между младите хора в страната и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции. Проектът стартира с три еднодневни Национални младежки срещи в Пловдив, Варна и София през ноември 2016 г., по време на които участващите по проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта. Кандидатстването за участие в проекта е отворено за всички младежи между 19 и 30 години, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране на бизнес в България.
logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET