top of page

Европейска Доброволческа Служба в проект, свързан с изкуство, култура, младежки дейности


Сдружение ЗА ТЕБ, Варна търси мотивирани младежи за дългосрочна доброволческа служба по програма Еразъм + в град Арад, Румъния. Свободните места са 3, а партньорската организация е Общински културен център Арад.


Доброволческата служба е с продължителност 7 месеца - от януари до юли 2017 година. За доброволците са осигурени средства за транспорт до Арад, за настаняване в града, храна и джобни пари. Кандидатитури на младежи в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство, но това не е задължително условие за участие в проекта. Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо и автобиография на английски език.


Продължителност: 7 месеца

Начало на проекта: 1.01.2017

Край на проекта: 31.07.2017

Срок за кандидатстване: 30.11.2016

За проекта: Целите на проекта са да развиват предприемачески и културни умения сред младите хора, да се увеличи независимостта и активното участие на младежите и да се стимулира взаимодействието между публичния и неправителствения сектор в областта на културните и младежките политики в Арад.

Доброволците ще имат следните задачи:

- Помощ при организация, промоция и провеждане на културни събития в града

- Информиране на местни младежи относно програма Еразъм +

- Организиране на различни видове работни ателиета: по експериментално изкуство, работилници за занаяти, изработване на предмети на изкуството от рециклирани материали, работилници за реставрация на стари мебели

- Организиране на културни мероприятия (киновечери, четения, концерти и т.н.)

- Участие в креативната експлоатация на алтернативни пространства в града

- Неформални уроци по английски език за местни младежи в неравностойно положение

Изисквания към кандидатите:

За позициите могат да кандидатстват младежи между 17 и 30 години. Специално образование, или опит не са задължителни, но е добре да имат интереси в областта на изкуството, както и работа с младежи. Идеалните кандидати трябва да са мотивирани, креативни, да имат желание да работят в междукултурна среда.

Кандидатури, постъпили от млади хора в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство, но това не е задължително условие за участие в проекта.

За доброволците са осигурени:

- разходи по настаняване

- джобни пари

- средства за транспорт

- пълна здравна застраховка за периода

- уроци по местния език

- международен сертификат за участие в Европейска програма Еразъм +

Предимствата на участие в ЕДС проект са възможност за младите хора да пътуват, придобиване на езикови умения в местния език, развитие и опит, специфични за проекта умения и компетенции, живот и работа в мултикултурна среда.

За повече информация, моля изпратете имейл evs@foryoubg.org, или се обадете на телефони: 052/600 765; 0878 238 690


bottom of page