top of page

Европейска доброволческа служба – тренировъчен курс за новопристигналитеМиналата седмица участвах в тренировъчен курс за новопристигналите дългосрочни EVS доброволци в България. Курсът се проведе в София меджу 24 и 28 октомври в Парк Хотел „Москва”.

Главната цел на този тренировъчен курс за новопристигнали бе да се представи на доброволците държавата домакин, подготвяйки ги за периода, в който те ще добият своя EVS опит. Курсът помага на тези хора да се адаптират към културните и личностни предизвикателства, което им позволява да се запознаят един с друг и да изградят стабилна мрежа помежду си.

Бяхме информирани с точност какво представлява EVS програмата за доброволци, какви са правата и задълженията на различните EVS фигури (било то доброволец, изпращаща организация на местно ниво, координираща организация, самата национална агенция, ментор), как изглежда Youthpass, който ние можем да получим, също така медицинската застраховка, която ние сме избрали, обучителният процес, междукултурното разбиране – това как да обогатим мирогледа си с нова и непозната култура в сравнение с нашата собствена и междукултурното изучаване – как да бъдем интегрирани и въвлечени в дебрите на културата, която ще срещаме всеки ден.


Всички дейности, които имахме, бяха свързани с неформалното образование, така че всеки един от нас взе участие в тях с широка усмивка на лице. Обучителите ни бяха наистина професионалисти в това, което вършат, и се опитаха да предложат цялата необходима информация, от която ще имаме полза през следващите месеци.


Тази седмица на обучение беше много интригуваща. Срещнах нови хора. Завързах нови приятелства. Преоткрих нови неща за себе си, които ще ми помогнат за моя живот в държавата домакин и в комуникацията ми с другите. Всеки ден беше продиктуван от главна тема и почти всяка ситуация, която може да ни се случи беше проиграна. Научих много.

Това беше чудесна среща с много смях, забавление и откровености. Нямам търпение да срещна отново същите хора по време на тренировъчния курс, който ще се състои по средата на нашето пребиваване тук...

Превод: Антони Владимиров


bottom of page