НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР "МЛАДЕЖКИ КОМПЕТЕНЦИИ - МЛАДЕЖКО ОВЛАСТЯВАНЕ"