top of page

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР "МЛАДЕЖКИ КОМПЕТЕНЦИИ - МЛАДЕЖКО ОВЛАСТЯВАНЕ"


На 1 декември 2016 г. в гр. София ще се проведе Национален младежки семинар "Младежки компетенции - младежко овластяване", организиран от Асоциация за подпомагане на академичната общност, в партньорство с Асоциация "Национална младежка карта", Младежки съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта. Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване - http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php не по-късно от 17:00 часа на 18 ноември (петък) 2016 г.bottom of page