top of page

Покана за участие в безплатно онлайн обучение „Младежка Е-Европа“Сдружение „Европейски информационен център“ кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в онлайн обучение „Младежка Е-Европа“, което ще се състои в периода 1 декември – 20 декември 2016г.

Курсът включва модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски институции, политики, права на младите хора, борба с дискриминацията и приоритети на Европейски съюз за 2016 година. Участниците в курса ще задълбочат своите знания за Европейския съюз.

Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях.

Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.

Обучението приключва със електронен Сертификат.

Включването в обучението се реализира чрез попълването на Формуляр за включване При успешна регистрация ще получите съобщение на електронната си поща.

Краен срок за попълване на формуляра: 27 ноември 2016 г..

Обучението е напълно безплатно!

Обучението се реализира от Европейски информационен център- Европа Директно, гр. Велико Търново.


bottom of page