top of page

Висше образование в ЕвропаКак е структурирано висшето образование в Европа?

Уебсайтът Обучение в Европа покрива висшето образование в 33 европейски страни.

Всяка от европейските страни по – горе има индивидуална система за висше образование – но всички те са част от Европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Системата ЕПВО помага да се гарантира, че всички системи за висше образование в Европа са съвместими – както и това студентите, изследователите и академиците в Европа да могат да сътрудничат или да учат или работят в чужбина по – лесно.

Квалификациите, които се предлагат на територията на Европа, може да сравните чрез Европейската квалификационна рамка.

Кои квалификации за висше образование в Европа мога да придобивам?

Основните квалификации за висше образование, предлагани в Европа са следните:

Бакалавърска степен:

  • Повечето редовни форми на обучение като Бакалавър в Европа са с продължителност 3 или 4 години. (периодът ще е по – дълъг, ако учите задочно)

  • За да се запишете в Бакалавърска форма на обучение обикновено първо ви трябва диплома от училище – това варира, затова проверете условията за записване за образователната програма, която сте избрали.

  • Бакалавърските степени са високо ценени от работодателите. Те са чудесен начин да придобиете жизненоважни умения и знания, които да ви помогнат да развиете своята кариера.

  • Повечето образователни програми включват лекции и упражнения, с оценка върху есета, изпити и курсови работи. Много от тях включват и работа в индустрията или работа върху индустриално свързани проекти.


Магистърска степен

  • Повечето редовни форми на обучение Магистър в Европа продължават 1 – 2 години. (периодът ще е по – дълъг, ако учите задочно)

  • За да получите Магистърска степен, обикновено първо трябва да имате придобита Бакалавърска такава или друга преддипломна квалификация.

  • Магистърските степени са високо ценени от работодателите. Те са чудесен начин да придобиете по – задълбочени или задължителни умения и знания, които да ви помогнат да развиете кариерата си. По специално, те могат да ви помогнат да придобиете и професионален статус – например, ако желаете да станете експерт в професионален план. Повечето програми за обучение включват лекции и упражнения, с оценка чрез есета, изпити и курсови работи. Много от тях също включват период от време, в който се работи в индустрията или работа по индустриално свързани проекти.

  • Ако предпочитате, можете да се включите в магистърска степен, която се фокусира върху независими изследвания, където се учи един предмет в тясно сътрудничество под ръководството на научен ръководител, разработвайки защита на дипломна работа или дисертация.

Докторат / PhD

За да кандидатствате, обикновено трябва да подаде предложение за научно изследване, което очертава това, което с докторската степен ще се стремите да постигнете.

Освен тези три основни нива на изследването, можете да направите много други квалификации за висше образование - като професионални дипломи и повече.

Посетете секцията Държавни профили, за да разберете повече за висшето образование в Европа.


Кои предмети мога да изучавам?

Тук ще намерите огромно разнообразие от висши образователни програми за обучение, които се предлагат в цяла Европа - Астрофизика, Биотехнологии, Инженерна химия, Зоология, История, Информационни Технологии, Еко Енергиен мениджмънт, Бизнес, Футболен мениджмънт, Туризъм, Социология, Право, Медицина, Литература, География , Езици, Обучение, Международни отношения и много, много повече.

Повечето учебни програми за висше образование имат "модулни" структури. Това означава, че може да се изгради една персонализирана програма, като изберете няколко различни модули или дялове на изследване всяка година от широк набор. Например, ако се учи Мода, може да изберете един модул на Моден маркетинг, един модул за Текстилен дизайн, и един модул на Етичното текстилно производство.

Интересувате ли се от повече от един предмет? Може да имате възможност да учите комбинативно, като част от програмата си, например Бизнес и Руски език.

Къде мога да уча?

Има хиляди университети, научни институти и висши учебни заведения в цяла Европа. Погледнете в раздела на Държавните профили, за да видим какво всяка страна ви предлага.

Искам да уча в повече от една европейска страна. Възможно ли е това?

Да - има много възможности, за учат в повече от една европейска страна. Погледнете в секцията на Обменните възможности.

На какъв език мога да уча?

Има 24 официални езика в Европейския съюз, но повечето страни в Европа предлагат учебни програми, преподавани на английски и други езици също. В секцията Държавни профили можете да видите опциите за език за учебните програми във всяка страна.

Какво време на годината се учебни програми в Европа започват?

Началните дати варират в цяла Европа, но учебната година обикновено започва през септември или октомври и приключва през юни. Някои учебни програми също предлагат старт през януари / февруари също.

А относно стипендиите и разходите?

Научете повече за Стипендии и Разходи.

Как да кандидатствам за програма за обучение?

Научете повече за Избор и кандидатстване по програма за обучение.


bottom of page