top of page

Риау Международна Младежка Среща на върха 2016 в Индонезия


Краен срок: 15 ноември 2016г.

Дестинация: Индонезия.

Финансирано!


Основен план:

Младежта, като активен фактор за бъдещо развитие, носи огромна отговорност за обезпечаването на това нашата нация да живее в един по – добър свят от този, който познаваме. Младежите трябва да могат да открият ключовете към отговора на въпроса „каква е ролята на младите хора в инициирането на промяна?”, тъй като нашите действия от това ще афектират върху нас и върху света. Началото на младежки форуми и движения трябва, именно поради това, да бъде подкрепено, за да може да подпомага и предоставя поле за младите хора, в което те да определят своята роля и място в моделирането на нашето по – добро бъдеще.

Що се отнася до този момент, Министерството на Младежта и Спорта на Провинция Риау има удоволствието да бъде домакин на Риау Международна Младежка Среща на върха 2016, която е създадена за млади хора от целия свят чрез насърчаване на взаимното разбирателство посредством диалог и да се обсъдят проблемите в развитието както в нашата, така и в техните собствени страни.

Срещата на върха ангажира избраните младежи в дискусия и обмяна на опит в работата с младите хора в техните родини. Още повече, Срещата насърчава участниците да работят върху проблеми от зададени теми, наименувани Образование и Младежко Предприемачество. Резултатът от Срещата ще бъде разработен в подходящи стратегии към засягане на проблеми от гореспоменатите обекти от местното управление или ще бъдат продължително разглеждани индивидуално или заедно от участниците в срещата.

Тема:

Международно Младежко Движение

“Gerakan Pemuda Internasional”

Допълнителни теми:

 • Младежко Предприемачество: Креативна индустрия

 • Образование: Креативно обучение

Цели:

 • Да се създаде основа, Риау, като център за международно младежко движение;

 • Да се постигне взаимодействие със заобикалящата среда, нацията и страната, чрез младежко иновативно участие в различни аспекти;

 • Да се осигурни на младите хора възможност да изразят мнение, идеи и да споделят вдъхновение и опит по належащи проблеми в техните страни;

 • Да се създаде мрежа от млади хора, които притежават международна перспектива, отговорност към техните съграждани и са вдъхновение за други;

 • Да се развие лидерство, креативни и иновативни умения притежавани у младите хора;

 • Да се промотира Риау в международните среди;

 • Да се направи връзка между индонезийските младежи като бъдещи лидери на Индонезия и други бъдещи лидери от различни страни;

Участници:

Риау Международна Младежка Среща на върха 2016 се очаква да посрещне 150 участници, състоящи се от 100 национални участници и 50 чуждестранни участници.

Изисквания за участие:

 • Публични участници, младежи на възраст 20 – 30 години от цял свят. Индонезийските граждани доказани с валиден KTP(КТП), а чужденците доказани с валидна ИД карта или паспорт;

 • Задължително трябва да притежават минимум завършено Средно образование или сходно такова;

 • Задължително трябва да бъдат психически и физически добре и здрави, за да следват програмата;

 • Задължително трябва да имат чисто криминално минало;

 • Задължително да могат да общуват активно на английски език. Езикът, използван по време на Срещата е английският;

 • Задължително да имат желанието да бъдат активни и позитивни участници, за да се включват в дискусиите;

 • Задължително съгласие да следват местните правила, за да се осигури доброто протичане на програмата;

 • Активно участващи в организация, в местен или социален проект също ще се счита за предимство.

Процес по подбора:

 • Кандидатът трябва да попълни формулярът на РММСВ 2016, достъпен на официалният сайт на PCMI Riau ( www.pcmiriau.or.id);

 • Кандидатът трябва да напише есе от максимум 500 думи на английски, свързано с една от допълнителните теми на РММСВ 2016. Най – доброто есе ще получи награда и избраната допълнителна тема трябва да бъде ясно застъпена;

 • Есето трябва да бъде оригинално, трябва да съдържа авторско мнение и идеи и не трябва да е било публикувано. Избраното есе ще бъде предадено на организатора на РММСВ 2016;

 • Цялостната оценка върху есето ще бъде извършена професионално и не може да бъде оспорвана.

Подсигуряване:

 • Подсигуреното от комитета по време на програмата се състои в следното:

 • Настаняване, храна и транспорт;

 • Сертификат за всички участници;

 • Награди в много категории;

*Участникът трябва да плати само пътните разходи от уважаемата държава до Пеканбару.

Награди:

 • Най – добро есе на допълнителна тема: Младежко предприемачество $375

 • Най – добро есе на допълнителна тема: Образование $375

 • Най – добър участник: Медал + мърчъндайз + сертификат

 • Най – добър съставител на план за действие: Медал + мърчъндайз + сертификат

 • Най – добър културен обмен: Медал + мърчъндайз + сертификат


bottom of page