top of page

Уебинар - Житейски умения


Концепцията за житейски умения е цялостен подход за поведенческа промяна, която се концентрира върху развитието на умения, необходими в живота и развитието на младите хора. Комуникация, вземане на решения, критично мислене, управление на емоциите, самоувереност, изграждане на самочувствие, умения при създаване на взаимоотношения и повишаване на вярата в себе си, нагласите и възприятията за успех, са само част от уменията, които липсват сред младите хора, от гледна точка на преподаватели и работодатели. Също така, тази концепция е насочена към проблемите на младите хора в България и ги напътства в процеса към по-добър живот, работни навици и постижения и разбира се за промените в съвременния непредсказуем свят. Как придобиването на тези умения ще помогне на учениците и студентите? На каква възраст може да започнем и да подпомогнем учениците в развитието на тези умения? Започвайки с житейски умения за млади хора на възраст 16-21, Ели Илиева и Пол Клевърли, предлагат практични идеи, за това как да започнем да мислим за развиване на всички тези и други житейски умения. Водещи: Уебинарът е насочена към развитие на индивидуалните качества - така, че един човек, да има възможността и уменията, да се възползва от цялата палитра и видове информация, която ни заобикаля, независимо дали това е свързано с образование, избор на кариера, вземане на важни решения, комуникация, както и всеки един ученик или студент, да може да участва ефективно в международна и конкурентна среда. Как включвайки тези умения в учебния процес, помага на учениците и студентите да се се реализират в работна среда, или просто да станат успешни? В тази сесия Ели Илиева, позовавайки се на данни, на базата на проучвания и изследвания, подчертава значението на житейски умения и осигурява практически примери, за да илюстрира как тези умения биха били приложими за вас, вашият живот и кариера. Участвайте в дискусиите с Пол Клевърли, който представя академичната връзка и възможностите за преподаване на житейски умения, където са и най-големите ползи от тях (пример: изготвяне на CV и мотивационно писмо и подготовка за интервюта).


bottom of page