top of page

Кандидадстването вече е отворено за форума за развитие на интернационалните младежи 2017 в Япония


Краен срок: 27 Ноемри, 2016г.

Дата: 12-19 Март, 2017г.

Финансиране: Напълно финансирано.

Отворено за: Млади хора между 18 и 28 годишна възраст от целия свят.


Кандидатите са поканени от форума за развитие на интернационалните студенти от 12 до 19 Март, 2017г. През 2013-та е открит, за да даде шанс на младите с интерес за интернационално развитие да се запознаят едни с други, да узнаят за ситуацията в другите държави, да сподалят различни идеи и да създадат продукция за по-добрo общество заедно.

Въпреки големия успех през 2016-та, форумът през 2017-та ще се издигне още повече от предишния като посрещне много високо мотивирани младежи, които имат желание да „проектират нашето бъдеще“ с нас в Токио, Япония.

Във форума кандидатите ще бъдат разделени на 6 отбора като всеки отбор ще анализира по един казус и план за решение. Казусите са следните:

 • Индустрията за дрехи в Бангладеж

 • Соевата индустрия в Бразилия

 • Индустрията по рязане на цветя в Кения

Избираемост:

 • Тези, които са от 18 до 28 годишна възраст

 • Тези, които не са присъствали преди на този форум

 • Високо ниво на Английски за дискусия и презентация

 • Трябва да присъстват на всяка една програма повреме на форума

Такса за участие / стипендия:

Ако сте избран да учасвате във форъма за развитие на интернационалните младежи 2017 ще трябва да платите 25,000 японски йени (около 216 евро), които покриват вашето настаняване, храна и транспортни разходи повреме на форума от 12ти до 19ти Март.

 • Не включва транспортните разходи от летището до мястото, настаняване преди или след програмата, или застраховка.

 • Не се включва тунето по женалние на 19ти

 • Детайлите по плащането ще бъдат съобщени след резултата от избирането.

Стипендии за кандидати: Форумът за развитие на интернационалните младежи 2017 има два различни начина за кандидадстване, единият за кандидати, които ще си платят сами, а другият за кандидати със стипендия. Имайте в предвид, че не можете да кандидадствате и за двете.

Стипендии ще бъдат отпуснати само на един до трима кандидати с финансови затруднения, която ще включва:

 • Самолетни билети

 • Такса за участие

Кандидати, които биха искали да кандидадстват за стипендия трябва да подадат кадидатурата си за кандидадставне със стипендия, а не с лично финансиране. Тези, които преминат преглеждането на документите ще бъдат интервюирани по Скайп.

Процес на кандидадстване:

Моля, подайте вашата онлайн апликационна форма до 27ми Ноември 2016г. 23:59 японско време (GMT/UTC + 09:00)

 • За кандидати с лично финансиране

 • За кандидати със стипендия

Друго, което трябва да знаете:

Програмата за интервютата ще бъде съобщена по и-мейл до 6ти Декември, и интевютата ще бъдат проведени от 7ми до 11ти Декември.

Удобрените кандидати ще бъдат информирани за тяхните резултати на нашия уебсайт то 18ти Декември. Ние ще публикуваме листа с кандидатите, които са преминали нашата селекция.


bottom of page