Обучителен курс "Colors of the wind" - МалтаМалта, 17 ноември 2016 - проект “Цветовете на вятъра” (Colors of the wind) е международен курс за обучение, организиран от SEYF Малта от 17 до 22 ноември, 2016 и с подкрепата на Европейската програма Еразъм плюс чрез Националната агенция EUPA.

Курсът на обучение събира заедно 26 младежки лидери и младежки работници от Унгария, Италия, Малта, Полша, Испания, Гърция, Литва, България, Хърватия, Румъния, Словакия и Германия.

Като следствие от поредица от инициативи за справяне с настоящата бежанска криза, обявени от Европейската комисия, за да се обсъдят въпросите около социалното сближаване и интеграцията на бежанците и мигрантите, обучението ще обхване горещата тема на социалното включване и маргинализация - актуална тема, особено в Малта, що се отнася до големия брой млади имигранти, които пристигат по бреговете ѝ. Главната цел на проекта е обучение, което позволява на младежки работници, лидери и младежи по пътя да използват различни модели и инструменти за интеграция на малцинствата в обществото, особено на младите мигранти. "Ние ще се опитаме да се създадем мрежа, която да насърчава практическите средства за промяна на начина, по който миграциите се разглеждат в този исторически момент" – споделиха организаторите - "тъй като ние се нуждаем от по-интегрирана Европа по-фокусирана върху хората".

Дейностите се изпълняват в гр. Бугиба, хотел Сан Пол.


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET