top of page

Краткосрочните възможности за обучение


Искате ли да учите в чужбина в Европа за 3 - 12 месеца?


С + програма Еразъм на Европейския съюз, студентите могат да се обучават за част от техния курс в чужбина в една от следните 33 страни.

Програмата Еразъм + е отворена за студенти от цял свят, които са регистрирани в институция за висше образование и приети чрез изследвания, водещи до призната степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително ниво докторска).

Има и възможности за студенти от Европа, за да се обучават в партньорските висши учебни заведения в други части на света.

Съгласно схемата, учениците не трябва да плащат такси за обучение за времето си в чужбина. Може също така да отговаря на условията за отпускане на средства, което допринася за намаляване разходи за живот и пътни разходи.

За да бъдат допуснати, трябва да учат в едно висше учебно заведение, което е част от схемата. Попитайте вашия университет или повече.


bottom of page