top of page

Работата на Мариями от Грузия с децата в Тервел.


Мариами е 23-годишно момие от Грузия, което участва в Европейската доброволческа служба в Тервел, България. Тя е част от 10-месечна програма, чието съдържание е работа с деца на различна възраст от разлини училища и детски градини, както и други дейности. Ще се опитам да обясня нейната работа, проследявайки нейната работа от понеделник до петък.

Понеделник започва в училище, което се намира близо до къщата, в която тя работи от 10 до 13 ч. с различни момчета и момичета от 9, 10, 11 и 12 клас. Нейната работа се състои в това да ги учи на английски език. Това се случва с помощта на учебник и чрез други методи, като писане, слушане, четене и говорене.


В 14:00 Мариами учи български в продължение на час и половина, който ѝ е много полезен за дейностите, които извършва и за нейния живот в страната. По-късно, около 16:00, тя ходи на курсове по керамика, където научава различни техники за реализацията на този вид изкуство.

Около 18:30 Мариами ходи на уроци по български народни танци, където научава основни стъпки и движения от тези красиви и сложни танци, които са много популярни в страната.


Във вторник нейният ден започва по-рано, в 7:45 тя асистира 1 час. След това тя отива до детската градина, където преподава английски на 5-6 годишни деца. Тези уроци се преподават чрез игри и песни, от които децата учат, играейки и забавлявайки се, което води до приемането на езика деца, защото методите са интерактивни и динамични.

От 14:00 до 15:30 тя ходи на уроци по български, като предишния ден. Този път, в 18:30, тя не ходи на уроци по танци, но има възможността да ходи на аеробика заедно с повече ученици на различна възраст.

В сряда, в средата на седмицата, тя отново е в училището, в което преподава английски от 7:45 до 8:30 и след това пак отива в детската градина, където работи един час с дечицата. Следобед нейните уроци по български са от 14:00, а в 18:30 пак ходи на народни танци.

Всеки четвъртък за нея започва с работа в ромската детска градина между 10:30 и 12:30 в различни групи. След това има свободно време до 18:30, когато пак посещава класовете по аеробика.


В края на седмицата, петък, тя работи 3 часа –час по английски между 7:45 и 8:30 и от 10:30 до 12:30 в ромската детска градина, като по този начин приключва нейната работна седмица. Уикендът ѝ е свободен и може да прави каквото поиска.bottom of page