top of page

Бих желал да взема участие в най-великото преживяванеКамен е на 24 години. Участвал е в три Еразъм+ проекта, които са се провели в Португалия, Литва и Испания.

На колко години беше, когато за първи път взе участие в проект?

- Бях на 23. Първият проект беше в Литва.

Каква беше темата на проекта?

- Рециклиране. Опитахме се да творим различни неща от пластмасови бутилки. Вторият в Мадрид беше свързан с младежта и спорта. Беше много хубав и забавен проект.

Как се чувстваше тогава?

- Организирахме много игри за разчупване на леда. Всичко беше перфектно. Бяхме разпределени в седем групи, като представихме седем различни спорта.


Намери ли нови приятели?

- Намерих приятел от Италия, от Сицилия на проекта в Рига. Ще пътувам към Италия след два дена. Постоянно поддържаме връзка и съм сигурен, че отново ще участваме заедно на проект в бъдеще.

Би ли желал да участваш отново в Еразъм+ проект?

- Разбира се. Това за мен е най-добрата програма на Европейския съюз, която дава на младите хора много възможности. Ставаш семейство с хората, с които участваш заедно в нея, а също така и посещаваш и виждаш много и красиви места. Бих я окачествил като много важна програма за мен. Откривам и преоткривам нови неща всеки път.

Споделяш ли опита си със свои приятели?

- Имам приятел от Измир, на когото разказах за интересния проект в Рига. Той беше в Испания и взе участие заедно с мен в проекта в Мадрид. Сега той участва в проект в Измир.


Как проектите те промениха?

- Изключително много ме промениха. Срещнах много хора, запознах се с нови култури, чух нови идеи. Всеки път се чувствам защитен във всяка нова група.

Обмислял ли си да участваш в EVS програма?

- Прекалено дълго е това за мен. Даже и краткосрочните проекти са дълги за мен, защото работя и нямам много свободно време.


Мисля, че това е велико начинание, велико преживяване. Имам пред себе си още седем години възможност да се присъединя отново към тази програма. Бих желал да взема участие в най-големия младежки обмен.

Превод: Антони Владимиров


bottom of page