top of page

Открийте своя талант


Европейска седмица на професионалните умения 2016Първата европейска седмица на професионалните умения ще се проведе от 5-и до 9-и декември 2016 г. със събития в Брюксел и паралелни дейности в страните-членки, EFTA и страните-кандидатки за членство в ЕС на национално, регионално и местно ниво.

За какво става въпрос?

Тази седмица е да се подобри привлекателността и образа на професионалното образование и обучение. Искаме да покажем високи постижения и качество и да се повиши осведомеността за широкият обхват от възможности.

Защо правим това?

Ние вярваме, че

  • Всеки един човек е талантлив. Някои таланти може да бъдат явни, други все още прикрити.

  • Професионалното образование и обучение е добър избор, забавно е, и води до високи постижения в образованието, висококачествени работни места и повишаване на пригодността за заетост.

  • Има големи възможности за професионално обучение, които успешно да ви подготвят за интересна и предизвикателна кариера, както и за активно участие в обществото.

  • Професионалното образование и обучение е желана възможност за хора от всички възрасти, и подготвя хората за работни места по целия свят.

  • Качественото обучение развива творческия и иновативен потенциал на учащите.

  • Повишаването на квалификацията и преквалификацията през целия живот е ключов фактор за подобрени възможности за работа и по-добра интеграция в обществото.

  • Ученето през целия живот подобрява социалното приобщаване, разнообразие, и активното гражданство.

Как ще се развие инициативата?

Преди и по време на основната седмица (5-9 декември), дейности и събития, които да демонстрират върхови постижения в областта на професионалното образование и обучение ще бъдат проведени в цяла Европа. По време на основната седмицата поредица от събития/дейности също ще се проведат в Брюксел (пресконференция, конференция, семинари, финално събитие и награждаване). Седмицата е подкрепена от устойчива информационна кампания.

Как мога да се включа?

Каним всички заинтересовани страни: учащи, родители, фирми, бизнес организации, социални партньори за образование и обучение, организации за обучение за възрастни, камари и други професионални организации, изследователи, кариерни консултанти, публични органи, и обществото като цяло. Можете да регистрирате дейност тук.

Ако се интересувате от участие в събитие или дейност, можете да го намерите на картата в сайта и да преминете към уеб страницата на събитието или дейността, за да проверите възможностите да се присъедините.

За повече информация, моля изпратете съобщение на организаторите на Европейската седмица за професионални умения.

Ако сте заинтересовани да присъствате на уъркшопите в Брюксел в периода 5-9 декември, моля, свържете се с EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu.


bottom of page