top of page

Среща на акредитираните ЕДС организации в София.


За да отбележи 5-ти декември- Международния ден на доброволеца, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) днес е поканил 39 представители на акредитирани #EVS20организации част от които е и МЦРОО.bottom of page