top of page

Тренинг курс EuroPeers (на немски език) 19-23 Април 2017 | Хановер, ГерманияТренинг курс на немски език за младежи които са взимали участие в ЕРАЗЪМ+ : Младежта в действие проекти и имат желание да споделят своя Европейски опит.

Оргазнизатор:

JUGEND für Europa - National Agency for the Erasmus+ Youth in Action Programme in Germany (National Agency)

Активността е предназначена за участници от:

Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Poland, Slovenia, United Kingdom, Western Balkan countries

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ::

31 Януари 2017


bottom of page