top of page

Тренинг курс в Нидеген/Ейфел, Германия


From knowing to being


Готови ли сте готови да живеете чрез отразяване, използване и прилагане на компетентностни модели с конкретен акцент върху нагласите, ценностите и вътрешната готовност? Тогава сте напълно подходящи за участие в този курс на обучение!

Организатор::

JUGEND für Europa (National Agency)

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

31 ЯНУАРИ 2017


bottom of page