top of page

Животът в Дневния център в Пазарджик
В края на ноември имах честта да посетя хора с увреждания в Пазарджик, България и техния Дневен център. На това място работят няколко от доброволците, с които се запознах на курса са новопристигнали, и те ми предоставиха възможността да бъда репортер на това място.


Преди този Дневен център да стане гостоприемно място за EVS доброволци той е бил единствено място, където хора с различни увреждания са били приемани, полагали са се грижи за тях, получавали са обяд и вечеря, място за спане и почивка, и накрая са били заставяни пред телевизори, което им е носело пълно отегчение.


Иво, президентът на асоциация “Фокус”, който приема доброволците, е открил този център преди шест години, когато се е нуждаел от място, където неговата сестра да може да прекарва по няколко часа дневно. По този повод той се е запознал от първа ръка със случващото се в центъра, осъзнавайки, че хората всъщност получават наистина много добри грижи като цяло, но те не се чувстват достатъчно заинтригувани от прекарването си в него.


След своя натрупан опит като EVS, в него се е зародила идеята да доброволчества в този Дневен център, и по тази причина основава и “Фокус”.

Днес, шест години след основаването си, “Фокус” работи с 14 доброволци от всички краища на Европа на базата на споразумения. Те имат за задача да наблюдават и възлагат задачи, от своя страна, на домакините на центъра да организират творческии артистични занимания, театрални сценки, курсове по готварство или градинарство.

Дневният център днес приютява 30 клиенти с различни увреждания, било то психически или физически, между 18 и 40-годишна възраст. Някои от тях живеят там 7 дни от седмицата и по в този случай семействата им плащат повече за услугата. Тези клиенти разполагат със собствена стая. Други живеят в центъра само през делничните дни, като през почивните се прибират по домовете си. Трети пък прекарват времето си в центъра само сутрин, за да осъществят необходимия контакт с другите.


Работата на доброволците в центъра тече на пълни обороти. Те започват със своите задължения в 9 сутринта и всеки ден те трябва да предлагат на клиентите различни занимания: изработване на фигури на животни от разнообразни материали, например, или пък филмов следобед, вечер на настолните игри, като всички необходими провизии се предоставят от “Фокус”.


Два дена аз участвах активно в живота в центъра. В 9 часа сутринта аз вече бях пристигнала на мястото, готова да изработя зайче от чорап, да сътворя марки от картофи, както и да разговарям с всички тези хора.

Това беше много емоционално за мен, защото беше първата такава моя среща. Прибирайки се вкъщи, се почувствах удовлетворена и изпълнена с много позитивна енергия.


bottom of page