Училище за изкуства “Дедал”В началото на декември по време на втората обиколка на екипа ни на България във връзка с 20тата годишнина на програма ЕДС , посетихме град Варна и ни беше дадена възможността да научим за училището за деца и младежи в неравностойно положение, носещо името Училище за изкуства “Дедал” - юридическо лице с нестопанска це