top of page

Училище за изкуства “Дедал”В началото на декември по време на втората обиколка на екипа ни на България във връзка с 20тата годишнина на програма ЕДС , посетихме град Варна и ни беше дадена възможността да научим за училището за деца и младежи в неравностойно положение, носещо името Училище за изкуства “Дедал” - юридическо лице с нестопанска цел. Основателите на такъв вид асоциация са видни художници, фотографи, музиканти, журналисти, любители на изкуствата и най-вече патрони на изкуствата във Варна.

Целта на асоциацията е да изгради Център за социална подготовка на деца и младежи в неравностойно положение, като ги въведе в дейности, свързани с изучаване на различни видове изкуства, развиване на индивидуални познания, както и със социална интеграция на талантливите деца и младежи в неравностойно положение - такива от домове за сираци, от враждебни среди за обитаване, от семейства с по един родител, такива деца и младежи, живеещи в приемни семейства или страдащи от увреждания.

Първото такова безплатно училище за изкуства за талантливи деца и младежи в неравностойно положение “Дедал” функционира от ранната 2009г. на територията на варненска община.


Децата работят активно с професионални артисти, разделени на възрастови групи - 7-9 години, 10-12 години, 13-18 години. Работата е насочена в това децата да бъдат извеждани от институциите, в които живеят, от тяхната ежедневна среда на обитаване и чрез изкуства и развитие на техните познания, свързани именно с изкуства, да бъдат социализирани и интегрирани, докато работят заедно с други деца от обикновени семейства. Това начинание е в съответствие с държавната политика за развитие на ефективна система на детската грижа, където децата и техните нужди излизат на преден план. То е базирано на Конвенцията за правата на децата на ООН, ратифицирана и влезла в сила за България, както и на Закона за закрила на децата. Основното правило, което този закон предвижда, е правото на всяко дете да расте в семейна обстановка и свободно да развива своя потенциал. Откакто все по-големият брой на деца в училище са лишени от нормално детство и отглеждане в семейна среда, е решено техните таланти да бъдат развивани, за да могат те да се почувстват еднакво важни и потребни за обществото. Дейността на “Дедал” също така съответства и с Националната стратегия за деца и Националната програма за закрила на децата.


Освен в участие в занимания по изкуства децата също така помагат и в благотворителни инициативи, свързани с извършената от тях работа, с пленери, със занимания в природна обстановка, изследване и други форми на тренировъчни курсове.

Като част от програмата лятно училище за 30 деца е организирано по време на месеците юли и август през 2009г. Децата били селектирани от инспектори от Дирекциите по социално подпомагане Варна и по закрила на децата. Осем от най-видните варненски артисти въвеждат талантливите деца в основите на изобразителното изкуство, в различни техники и подходи към усъвършенстването им. Двете възрастови групи, в които децата били разделени, работят всеки ден със своите родители и гледачи, докосвайки се до активната дейност на доброволци в проекта. Училището предварително изработва индивидуален план за работа с всяко дете, подготвящ изявяващите се повече за изпити за кандидатстване в специализирани училища и академии. Резултатите, които децата постигат за кратките два месеца са впечатляващи. Кулминацията на този летен курс е голямата изложба на произведения на изкуството, състояла се на 18 септември, която довежда стотици граждани и гости на Варна в дора на Археологическия музей на града. Над 100 на брой картини, сътворени от децата и техните учители по време на съвместната им работна дейност по време на лятната ваканция, били изложени.


Зимното училище започва през октомври 2009г. с по-голям брой желаещи деца и младежи да бъдат записани - по това време те вече са 42. Учебната година завършила с пролетна изложба, където децата представили техния поглед върху българските митове и легенди, както и собствените си интерпретации за живота. Артистичното мероприятие впечатлило стотици граждани и почитатели на изкуствата във Варна. Лятното продължение на заниманията започва на 25 юни, поддържащо същите принципи на работа. Децата, минали успешно приемните изпити в училището, към ози момент те са 52 на брой. Същата процедура е повторена и през 2010г., като този път броят на децата е увеличен на 82.


Към настоящия момент дузина уважавани художници, фотографи, актьори, музиканти, журналисти и патрони на изкуствата от различни по вид браншове са членове на асоциацията.

През септември 2010г. асоциацията основава второ училище - училище за дигитални изкуства с финансовата подкрепа на програма “Съвместимост на изкуства и технологии” и националния бюджет на Република България. Обучението е напълно безплатно и включва изучаване на фотография и фотообработка, видео заснемане и нелинейна обработка, анимация, графичен дизайн и технологии. Първите стъпки са направени с оноваването на специализирана библиотека за изкуства.

За периода септември 2010г. - май 2011г. в процеса на работа по съвместен проект с фондация “Америка за България” са обучени 94 деца и младежи в неравностойно положение.

През лятото на 2011г., за периода юни-септември, училището продължава своята дейност без финансиране от друга страна, а всички дейности по програма са успешно ръководени.

През октомври 2011г. е основано музикално училище, специализирано с ударни инструменти.

През ноември 2011г. в процеса на работа по съвместен проект с фондация “Америка за България”, е отчетено, че училищата на асоциацията успешно дават нови познания на 97 деца и младежи в неравностойно положение между 7 и 19-годишна възраст.

Освен академичната подготовка в различни сфери на науката, през пролетта на 2012г. са организирани редица наблюдения на дивата природа, мероприятия, свързани с популяризирането на изкуството върху земната повърхност, както и се състои голяма изложба в град София по време на джаз фестивала “A to JazZ”, провел се в Докторската градина в града. Темата на изложбата е свързана с авангарда и абстрактността в рисуването, успешно съчетано с музикалния жанр на мероприятието.


На 5 юли за първи път в историята на провеждане на “Нощта на артистите във Варна” е организирано събитие пред летния театър в града. От 10 часа вечерта до 4 часа на другата сутрин над 100 художници от различни възрасти рисуват на събралата се публика под съпровода на перкусии и на приятен джаз, изпълнен от “Lower Mississippi Delta”.

Асоциацията регулярно дарява произведения на изкуството на места със злочеста участ, като например зали за реанимации, Държавната агенция за закрила на децата, Центъра по настаняване от семеен тип за деца с увреждания, специализирани институции и служби за деца с увреждания, както и на публични местоположения като залата за пресконференции и работни срещи на кметства.

Всички отделения и помещения на училището са напълно свободнодостъпни за децата заедно с цялото оборудване и всички материали, които се предлагат. Учителите не получават заплащане за обучителната дейност, която извършват. Всеки от колегиалния състав на асоциацията работи на доброволчески начала. Автентична среда на хора на изкуството!

Общината е разрешила разширяването на училищата и най-вече на територията, на която те се простират. Център по оптични изкуства е в началото на своето основаване.

- Студио по рисуване и графичен дизайн

- Студио по скулптура

- Студио по дигитални изкуства

- Курс по джаз музика

- Библиотека

- Клуб на любителите на изкуство

- Санитарни и помощни помщения

Прецедент в историята на държавата е фактът, че асоциацията съществува и функционира независимо от политически партии, клубове, ложи еле каквато и да е друга структура. Дължащо се на независимия ѝ характер, тя е станала пример за коректив на незавършените и неосъществени връзки в сферата на образованието, изкуствата и културните мероприятия във Варна и региона. От друга страна, това предизвиква и трудности в управлението на такъв вид училища.


bottom of page