top of page

Доброволчество в ТервелПравейки обиколка на градовете в България, ние решихме да посетим един приятел в Тервел - малък град близо до Добрич.Там доброволстват четиримамладежи: Янис е от Латвия, Мари от Армения, Мариями от Грузия и Давид от Испания.Докато разпитвах Янис, вече знаех много за тяхната организация и проекта, в който участват. -Кажи ми повече за вашата организация и какво правите там? Училището ,,Дочо Михайлов’’ е неправителствената организация, в която работим. Помагаме за училищните дейности, мотивираме младите хора да са по-активни, организираме различни събития, правим благотворителност по забавни начини,преподаваме английски понеформални методи, работим също и в детските градинис малки деца, които искат да учат английски. -За колко време сте тук? Тук сме за 10 месеца, от които са изминали 3. -Какви събития сте организирали за времето, в което сте тук ? Организирахме събитие,,Нощ в училище’’ на което играхме много забавни и интелектуални игри, ,,Хранителен базар’’, където учениците трябваше да приготвятдомашна храна и да я продадат за благотворителност за бедните семейства в Тервел. Също така организирахме и ,,Кулинарно състезание’’. Беше много забавно и учениците си изкараха много хубаво. Посетихме другото училище в Тервел, за да представим Еразъм+, разказахме на учениците какво е Европейска Доброволческа Служба, както и много други програми, в които могат да участват. -Взимате ли участие в училищните предмети? Помагате ли на учителите и създавате ли нови дейности в техните часове? Освен всички тези събития работя като учител по физкултура и винаги планирам извънкласни дейности, спортни състезания и игри. Както виждате, младите хора не скучаят в Тервел, винаги има какво да правят по този проект.Градът е малко по-спокоен в сравнение с другите градове в България.С по-малко дискотеки и места за посещаване е, но както и доброволците, така и хората от града се забавляват.

bottom of page