top of page

ЕДС Театър в Пазарджик


На 16 декември аз се върнах в Пазарджик по повод изложбата на доброволците, които също така и изпълниха театрална сценка пред хора от Дневния център. Доброволците бяха изучили стара традиционна история и изиграха своите роли като професионални актьори. Историята е за това как парче хляб, “Питката”, успява да избяга от прозореца на своята къща и се среща с различни животни, които, от своя страна, се опитват да я изядат.bottom of page