top of page

ТРЕНИНГ КУРС в Хенейру де Сима, ПОРТУГАЛИЯ от 5 до 10 Април 2017


The Power of Non Formal Education


Подобряване на въздействието на неформалното образование (НВО), принципи и методи за създаване на възможности за овластяване на младите хора като реални участници на обществото (от местно до Европаейско).

Организатор:

Portuguese National Agency for Erasmus + Youth in Action (National Agency)

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

29 Януари 2017


bottom of page