top of page

ТРЕНИНГ КУРС в Гоа, ИНДИЯ от 14 до 18 Април 2017


Changemakers' Room 2017 • Goa, India


Тренинг курса е едно потапяне във форум за обучение, с цел идентифициране на най-належащите проблеми, намиране на иновативни и устойчиви решения и разработване на международни проекти за мобилност в отговор на тези въпроси.

Организатор:

Make Room India (NGO/Others)

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

28 ФЕВРУАРИ 2017
bottom of page