top of page

ДЪЛГОСРОЧЕН ЕДС ПРОЕКТ В УНГАРИЯСТАРТИРА НАБОРЪТ НА 1 УЧАСТНИК между 18 и 30 години в ДЪЛГОСРОЧЕН ЕДС ПРОЕКТ който ще се проведе през тази година за срок от 10 месеца в Кемеш, Унгария. Подробности и кандидатстване в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ тук: http://icdetbg.wixsite.com/icdet-bg/terminal-uchastnici

КАКВО Е ЕДС?

Европейската доброволческа служба /EVS/

Дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС.Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.


bottom of page