top of page

SOUL CONNECTION с Кристина


През седмицата 18-26 март 2016 в Нарва, Естония се проведе младежки обмен, свързан с танци . Участниците бяха от 5 различни държави : Македония, Естония, Словения, България и Испания. Участникът, с когото се срещнахме, е Кристина Колева, танцьорка по български народни танци. Тя реши да участва в проекта, за да сподели своя опит като танцьор и да научи друг вид танци.


Името на проекта е Soul Connection, с цел преподаване и изучаване на танци, но също и начин за споделяне на опит и запознаване с младежките обмени като цяло, с EVS-ите, както и със стереотипите, които се срещат.

По време на обмена се състояха и различни игри в града, т.нар. City games. Едната от тях беше следната : участниците се разделяха на отбори по 5 човека и трябваше да намират различни неща в града, следвайки инструкции, които им бяха дадени преди това. Можеха да питат местните хора за помощ ако не можеха да намерят нещо. Това беше добра възможност за Кристина да упражнява руския си език ( тя го учи), тъй като населението в град Нарва е предимно руско говорещо.


Някои от вечерите бяха посветени на отделните държави, които представяха на другите своята култура, танци и храна. Например естонците представиха своя вкусен ръжен хляб, а испанците Сангрията Всеки имаше възможността за няколко часа да се потопи в съответната държава и да се почувства като част от нея.


Дейностите през деня бяха организирани така че да съчетават както уроци по танци, така и дискусии и игри.


Всяка държава беше подготвила два танца- Първия трябваше да представи пред другите, а на втория да ги научи. Накрая имаше концерт, на който всеки танцуваше всичко и това беше целта на проекта, с която да завърши.

Младежкият обмен Soul Connection Estonia успя да обедини народните танци от различните части на Европа . Участниците се учеха едни други на танци, споделяха опит, забавляваха се и придобиха познания за различните култури като средство за междукултурно обучение. Младежкият обмен имаше за цел да обедини хората, посредством техните танци. И по-точно обединение чрез различното. Благодарение на фолклорните танци участниците можеха да се чувстват като част от една Европа.


Представлението, планувано за финала на проекта , се състоя пред местните жители, които също успяха да се слеят в единния свят, свят без предразсъдъци. Методите, благодарение на които се състоя обучението, включват неформални и междукултурни начини като част от процеса за осъществяване на този проект и предразположиха младежите да се чувстват като в свой дом, да учат нови неща и подобрят знанията си за другите култури и мисленето си донякъде. Във всяка държава има младежи в неравностойно положение, дискриминирани , от ромски произход и т.н. Проектите дават възможност и на тях да се почувстват част от света и да покажат своите способности. Включвайки тези младежи в проектите, ние искаме да ги направим част от програмите на Еразъм +, които са за всички , без значние от расата, пола, възможностите. Участниците в проекта имаха възможността и да представят малцинствата в своите страни като част от обществото, в което живеят. Главната цел на младежкия обмен се фокусира върху културното разнообразие, което представят различните държави. Ние говорим тук не само за разнообразието между тези определени държави ( участнички в проекта), а и като цяло за разнообразието, което съществува между страните. В днешно време всяка европейска държава се състои от множество култури, които споделят един и същ ареал и си взаимодействат. Това доста често води до погрешно схващане на отделната култура.

С подкрепата на Еразъм + виж повече на официалната фейсбук страница Youth Exchange "Soul Conncection Estonia" . Специални благодарности за осигуряване народните носии на председателя на НЧ ХРИСТО БОТЕВ КАзичене и директор на Ансамбъл ЧИНАРЧЕ - Стефка Звезданова .


bottom of page