top of page

Платен стаж от Европейската Комисия за висшисти – Сесия октомври 2017 в Брюксел, Белгия (€1120/месецКраен срок за кандидатстване: 31 януари 2017

  • Платен петмесечен стаж с ЕК (или някои изпълнителни органи и агенции на европейските институции, като например: Европейската служба за външна дейност или Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации), започващ от 1.03 или 1.10.

  • Ще получавате месечен грант от около €1120 и реимбурсация на пътните разходи. Застраховка злополука и здравна застраховка също могат да бъдат предоставени.

  • Всяка година има около 1300 свободни места.

  • Ако сте един от избраните кандидати, получавате практически опит в международна и мултикултурна среда. Това може да е важно обогатяване за по-нататъчната ви кариера.

Изисквания за допустимост

Стажантската програма е отворена за завършили университет от целия свят, които имат:

  1. Степен от поне 3-годишно обучение (минимум Бакалавър)

  2. Много добро познание по английски, френски или немски (ниво С1 или С2)

  3. Много добро познание по втори официален език на ЕС (изискване за кандидати от ЕС)

Трябва да сте завършили поне 3-годишен курс на обучение с необходимата степен, за да кандидатствате за стаж Blue Book. Можете да кандидаствате само, ако имате сертификат или официален документ, който потвърждава, че сте учили поне 3 години.

Преводачески стажове

Ако кандидатствате за преводачески стажове, трябва да можете да превеждате към своя основен език (обикновено майчин език) от други два официални езика на ЕС (изходни езици).

  • Вашият основен език трябва да бъде един от официалните езици на ЕС

  • Вашият първи изходен език трябва да бъде английски, френски или немски.

  • Вашият втори изходен език трябва да бъде някой друг официален език на ЕС.

КАЛЕНДАР

ЗАЯВЛЕНИЯ: 04/01/2017 (13:00 българско време) – 31/01/2017 (13:00 българско време)

За повече информация:


bottom of page