Стипендии на Quest University 2017-2018 за международни студенти в КанадаКраен срок: 1 март 2017

Място: Канада

Отворен за: международни студенти

Quest University има удоволствието да предложи широка гама от стипендии на студенти с висок академичен потенциал за учебната 2017/2018 г. Всички студенти, независимо от тяхната страна на произход, могат да кандидатстват за стипендии и/или финансова помощ.

Университетът има за цел да подпомогне международните студенти, които се нуждаят от финансова помощ със стипендии.

Програмата Quest е строга и важен критерий за отпускане на стипендия е академична справка на кандидата. Кандидатите, чиито роден език не е английски, се изисква да представят резултатите от TOEFL или IELTS , взети в рамките на последните две години.

Допустимост:

Всички студенти, независимо от тяхната страна на произход, могат да кандидатстват за стипендии и/или финансова помощ. Всички Quest стипендии се считат за входни награди и не могат да се прилагат за след крайния срок за кандидатстване, водеща до първата си година в Quest.

Процес по кандидатстване:

  • Заявления за стипендии могат да се подават по всяко време преди съответния краен срок, но няма да бъдат разгледани преди него. Всички материали за кандидатстване, подадени за прием ще бъдат разгледани по време на прегледа на стипендията на кандидата.

  • Студентите, които желаят да кандидатстват за стипендии трябва да попълнят формуляр за кандидатстване за стипендии и да подадат автобиография, заедно с две препоръчителни писма. В автобиографията си трябва ясно да очертаят своя опит и постижения. Това може да включва работа, доброволен труд, проекти, награди, хобита, умения и др.

  • Едното препоръчително писмо трябва да бъде академична справка, а другото - обикновено. Ще се разглеждат до максимум четири препоръчителни писма. Ако кандидатите изпращат повече, приемната комисия преценява кои четири ще бъдат взети под внимание. Писмата трябва да бъдат изпратени като PDF файлове, подписани и написани на официална бланка или да бъдат изпратени директно от лицето, което ги пише. Писма, които не отговарят на тези критерии, няма да бъдат разглеждани.

  • Студентите, кандидатстващи за наградата David Strangway за върхови постижения, трябва също да представят максимум 300 думи лично въведение към Комитета за подбор (Faculty Selection Comitee). Всички документи трябва да бъдат подадени в пакет заедно преди крайния срок 1 март.

  • Комитета по прегледа на стипендиите (Scholarship Review Committee) ще оцени кандидатурата на всеки студент за финансови награди (стипендия и/или помощи) само веднъж. След като получи пакета, други кандидатури за финансирани няма да бъдат приемани.

ПОСЕТЕТЕ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ


Recent Posts

See All