top of page

Южноевропейски Младежки Форум /ЮЕМФ/


ЮЕМФ е моята изпращаща организация. ЮЕМФ – Южно Европейски младежки форум е мрежа от младежки организации, намиращи се в Италия и разпространяващи се по целия регион на Европа. ЮЕМФ има за цел да насърчи сътрудничеството на международно ниво, да се улесни достъпа до възможностите от европейско равнище, както и мобилността с учебна цел и европейското сътрудничество.


ЮЕМФ е основана на принципите и ценностите на мира и ненасилието, равенството на различията, човешките права, демокрацията и активното участие, опазването на околната среда, сътрудничеството, комуникацията, солидарността. ЮЕМФ е независима организация, която не е свързана с политическите партии, но изисква активното участие на всички нейни членове.


Иновацията в мрежата на ЮЕМФ се състои не само в качеството си да събира и използва контактите си, но сама по себе си като социалната мрежа цели да насърчава отношенията между индивидуалните участници и организации, които стъпка по стъпка да създадат една логическа комуникация.

Днес ЮЕМФ обединява чрез силно сътрудничество повече от 30 организации от различни страни. Основната цел, споделяна от всички партньори, е да се работи за социалното и човешко развитие, да се помогне придвижването към положителна посока и социалното сближаване в един свят, който зачита човешките права и демократично включва в себе си всички човешки същества и тяхното личностно развитие.

Главната италианска база на организацията ЮЕМФ, се намира в провинцията Лече (в региона Апулия) и координира международна уеб мрежа, наречена "SEYF.EU", която обединява организации, сдружения и публично-държавни агенции. В момента ЮЕМФ има база и на Малтийските острови, където се кооперира заедно с организацията

ЮЕМФ - Малта.

Първоначално ЮЕМФ получи съфинансиране под формата на субсидия в региона Апулия за сформирането на телематична мрежа, не просто един сайт, в която всяко сдружение/организация да може да споделя своите компетенции с цел да насърчат младежките инициативи, в рамките на местни, национални и европейски програми.


bottom of page