top of page

Възможности за младежи в РумънияРумъния е от големите страни в Европа. Столицата й е Букурещ, а официалният език е румънският. Страната предоставя много възможности за чужденци, а и не само. Има много програми за младежки обмени, доброволчески дейности, семинари, обучения и различни неформални обучителни програми.

Ето няколко примера за възможности, които румънската държава предоставя на чуждите граждани да посетят страната и да вземат участие в интересни дейности и да се ангажират със самостоятелно развитие. Хиляди доброволци са нужни по целия свят, за да се осигури помощ за работа с общности и деца в нужда. Участието в доброволческата програмата Twin не само ще промени живота ви, но също може да ви помогне да играете роля в промяната на живота на другите.

Конференцията Bismun, организирана от Младежката Асоциация към ООН, ще се проведе от 22 март до 27-ми Март 2017 в Парламента в Букурещ, Румъния. Конференцията ще обхваща области като Съвета за правата на човека (Unhrc), което е междуправителствен орган в системата на ООН, отговорен за засилване на насърчаването и защитата на правата на човека по целия свят и за справяне със ситуации на нарушени човешки права, както и да прави препоръки по тях. На него има възможността да се обсъждат всички тематични въпроси на човешките права и ситуации, които изискват вниманието му целогодишно.


bottom of page