ЕVS in Toledo, Spain IS NOW CHECK IN!Искате ли да прекарате 2017 в Толедо, Испания като EVS? Ако отговора е да това е вашият шанс! Всички разходи за транспорт, настаняване, храна и джобни са поети от програма ЕРАЗЪМ+! Подробности за проекта и начина на кандидатстване можете да откриете в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ ТУК


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET