top of page

Запознайте се с университета ЕГЕ - ИзмирУниверситетът е създаден преди 61 години и в момента се обучават 68 748 студенти и са наети 3 169 човека обучаващ персонал. За малко повече от половин век там са се дипломирали над 300 000 студенти, които ще прославят ценностите за бъдещето на страната с дълбоко изградено минало.

ЖИВОТЪТ В КАМПУСА

Университетският кампус разполага с модерна библиотека, оборудвана с най-новите технологии, спортни съоръжения като вътрешен и външен басейн, вътрешна спортна зала, футболно, мини-футболно и баскетболно игрище, тенис корт, изложбена зала с капацитет от 730 човека. Културен център „Д-р Юсуф Вардар – Мютбе“ се намира в студенстко селище, където повечето студенти и персонал на кафета, студентски базари и хипермаркети могат да намерят място за настаняване, както и места за отдих и къщи за гости. В допълнение общежитието за момичета, както и институциите за отпускане на заеми и общежития, също обслужват кампуса.

Животът в кампуса е много активен. Има 63 студентски групи и голямо разнообразие от възможности като американски футбол на велосипеди, история на творчеството и други, подхождащи на интересите им. Стремежът е да се създаде среда, където студентите могат да работят ефективно.

Вътрешен олимпийски плувен басейн за 2 600 човека, външен плувен басейн, голяма спортна зала и зала за състезания с капацитет от 3 150 места, 2 тренировъчни зали, 2 физкултурни салона, фитнес зала и зала за тенис на маса, 7 външни, 2 вътрешни тенис корта и тренировъчни зали, Съоръжение за лека атлетика с 3000 места, по международни стандарти и спортно съоръжение включващо футболни игрища, и многофункционални спортни зали. 50 годишна спортна зала с капацитет от 1 000 човека; малка спортна зала с капацитет от 250 човека, открита лекоатлетическа писта и външна спортна площадка, център за здравословен живот с 286 м2 затворена площ, 2 игрища с изкуствена трева; Много външни баскетболни и волейболни игрища във факултетите. Университетът отдава значение на спринта и разполага с велосипедни алеи с дължина 2.3 km.


 • ДИНАМИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 • „Достъпният кампус“е оборудван с добра инфрастуктура като рампи, асансьори и платформи, улесняващи живота на хората с увреждания.

 • Судентите и живеещите в кампуса могат да се възползват от зелени площи, велосипедни алеи, културно-художествени и спортни съоръжения, места за хранене, кафета, шопинг центрове, кина, банки, болници, европейско радио и телевизия. Кампусът удовлетворява всички нужди за отдих и забавление.

 • Университетът допринася за развитието на националните ценности чрез Етнографски музей, Художествен музей на хартията и книгата, Национален исторически музей, Музей на насекомите, колекции от страри произведения на литературния колеж, ботаническа градина и други музеи и изложби, които са отворени не само за студенти, но и за други посетители

Дентален факултет:

 • Отдел за хирургична намеса на уста, зъби и брада

 • Отдел за рентгенология на уста, зъби и челюст

 • Отдел по ортодентология

 • Дентална програма за лечение на протези

 • Отдел за възстановително дентално лечение

Факултет по фармация:

 • Професионални науки

 • Отдел по бизнес администрация на фармацията

 • Отдел по фармакология

 • Отдел по фармацевтична химия

 • Фармацевтична токсикология

 • Техногогии във фармацията

 • Отел по биофармацевтична фармакокинетика

 • Отдел по фармацевтични технологии

 • Отдел по фармацевтични биотехнологии

 • Отдел по радиофатмацевтика

 • Отдел за козметика

 • Основи на фармацевтичната наука

 • Отдел по аналитична химия

 • Отдел по биохимия

 • Отдел по фармацевтична ботаника

 • Отдел по фармацевтична микробиология

Факултет по литература:

 • Немски език и литература

 • Американска култура и литература

 • Археология

 • География

 • Древна лирика и култура

 • Философия

 • Английски език и литература

 • Превод – интерпретация

 • Психология

 • История на изкуството

 • Социология

 • История

 • Турски език и литература

Факултет по обучение:

 • Отдел за обучение по компютърни технологии

 • Отдел за образователни науки

 • Отдел за изящни изкуства

 • Отдел за обучение по математически науки

 • Отдел за специално образование

 • Отдел за социални науки и турско образование

 • Отдел за основи на образованието

 • Отдел за чуждоезиково обучение

Научен факултет:

 • Отдел за астрономически и космически науки

 • Биохимически отдел

 • Биологически отдел

 • Физически отдел

 • Статистически отдел

 • Хумически отдел

 • Математически отдел

Факултет за медицинска помощ:

 • Принципи на медицинските грижи

 • Международна медицинска помощ

 • Грижи при оперативни заболявания

 • Помощ при акушер-гинекология

 • Грижи при детски заболявания

 • Психиатрична помощ

 • Помощ за здравето на обществото

 • Обучение за медицински грижи и помощ

Факултет ои икономика и административни науки:

 • Отдел по бизнес администрация

 • Отдел по икономика

 • Отдел по международни отношения


Факултет за комуникацията:

 • Отдел по журналистика

 • Отдел по дизайн на визуалните комуникации

 • Отдел за публични отношения и публицистика

 • Отдел за радио-телевизия и кино

 • Рекламен отдел

Инженерен факултет:

 • Отдел по компютърно инзженерство

 • Отдел по биоинженерство

 • Отдел по тъканно инженерство

 • Отдел за хранително инженерство

 • Отдел за химическо инженерство

 • Отдел за механично инженерство

 • Отдел за текстилно инженерство

Факултет за здравни науки:

 • Отдел по акушерство

 • Отдел за хранене и диети

Факултет за риболов:

 • Отдел за риболовни науки

 • Отдел за риболовни аквакултури и технологии

 • Отдел за аквакултура

Медицинско училище:

 • Отдел за оперативни медицински науки

 • Отдел за международна медицина

 • Отдел за основи на науката

Селскостопански факултет:

 • Отдел за градинарство

 • Отдел за защита на растенията

 • Отдел за пейзажна архитектура

 • Отдел за млечни технологии

 • Отдел за полски култури

 • Отдел за селскотопанска икономика

 • Отдел за селскостопански машини и технологично инженерство

 • Отдел за селскостопанско напояване

 • Отдел за почвознание и подхранване на растенията

 • Отдел за науки за животните

Институции:

 • Инстут за образователни науки

 • Институт за наука и технологии

 • Институт за слънчева енергия

 • Институт за злоупотреба с наркотични вещества, токсикология и фармацевтични науки

 • Институт за ядрени науки

 • Институт за здравни науки

 • Институт за социални науки

 • Турски институт за световни изследвания

 • Институт за интернационални компютърни науки


bottom of page