top of page

Еразъм+ възможност в Университета за чужденци в Перуджа, ИталияУниверситетът за чужденци в Перуджа, Италия е един от най-старите и престижни институции, занимаваща се с преподаването на италиански език и култура на чужденци. Той е уникална реалност, където италиански и чуждестранни студенти живеят в една мултиетническа среда, възползвайки се пълноценно от най-добрите условия за обучението си в международен контекст. Екипът в офиса на Еразъм+ (международна мобилност) ще бъде постоянно свободен да помога на студентите да се справят по-лесно с проблемите си през целия им престой.

Записване за Университета:

След като всички формалности са изпратени към институцията, следните документи трябва да бъдат изпратени до офиса на Еразъм+:

- Апликационна форма (подписана и подпечатана от съответната организация);

- Споразумение за обучение (подписана и подпечатана от съответната организация);

- Апликационна форма за обучение на италиански език;

- 2 снимки – в размер, съответстващ на тези в паспорта;

- Копие на личната карта;

- Копие на здравноосигурителната карта.

Срокове:

Престой за цяла академична година: 31 Юли

Престой за първите 6 месеца: 31 Юли

Престой за вторите 6 месеца: 31 Декември

Академичен календар:

първите 6 месеца - от 1 Октомври до 19 Декември

вторите 6 месеца - от 2 Март до 29 Май

(Великден от 3ти до 7ми Април)

Настаняване:

Офис за посрещане в Перуджа

Университет за чужденци в Перуджа

Piazza Fortebraccio 4 - 06123 Perugia

Tel: +39 075 57 46 270 / 211 Fax: +39 75 57 46 211

E-mail: welcoming (at) unistrapg.it


Предложения за курсове:

За новоприетите чужденци по програмата Еразъм+, Университетът за чужденци в Перуджа предлага възможността да се запишат в следните курсове:

- Курсове по италиански език и култура (безплатни за новоприетите студенти по Еразъм+)

Академична оферта по семестри:

- Курсове за бакалавърска и магистърска степен

Всички курсове в Университета за чужденци се провеждат на италиански език.

Общият списък на наличните дисциплини за всеки семестър, се публикува няколко дни преди началото на академичния семестър, така че се препоръчва на студентите да проверяват възможните предмети, посочени в тяхното Споразумение за обучение веднага след пристигането им в Перуджа и да ги попълнят в "промени в Споразумението за обучение" в 30-дневен срок от началото на обучението им по Еразъм+.

ВАЖНО!: Студентите трябва внимателно да прочетат документа „Стъпки за попълване на Споразумението за обучение“.

Езикови изисквания:

Студентите, които не владеят добре италианския език (притежаващи ниво А1 и А2), имат възможността да посещават курсовете по Италиански език и култура. Минималното препоръчително ниво за чуждестранните студенти, посещаващи курсовете за бакалавърска степен, е B1.

Преди да пристигнете в Италия, уверете се, че притежавате следните документи:

За граждани на страни от Европейския съюз:

- Лична карта или паспорт (валидни за целия период на обучението в чужбина);

- Подписана декларация за LLP / Еразъм мобилност;

- Е111 форма или Европейска здравноосигурителна карта за медицинска помощ.

За граждани на страни, които не са членки на Европейския съюз (Турция):

- Паспорт и виза за престой, с продължителност повече от 3 месеца. В този случай е задължително да се получи входна виза за Италия, издадена от посолството на Италия в различните страни;

- Подписана декларация за LLP / Еразъм мобилност;

- Лична здравна застраховка за медицинска помощ в Италия.


При пристигането си в Перуджа, всички студенти трябва да:

- Дойдат директно в офиса на Еразъм+, за да се започне процедурата по регистрацията им в Университета за чужденци в Перуджа;

- в рамките на 8 дни от влизането в страната, да отидат в Полицейския офис за регистрация (Ufficio della Questura) и да подадат молба за разрешение за престой в страната.

Офисът на Еразъм+ ще ви бъде отправна точка за решаването на всички практически, административни и логистични проблеми, които могат да възникнат по време на престоя ви в Перуджа.

Превод: Кристиан Фисински


bottom of page