top of page

Възможности за работа в Румъния


Намирането на работа в Румъния може да се окаже лесна задача, тъй като в момента пазара на труда е в пълното си развитие. Това създава много възможности, особено за чужденци и хора, дерзаещи специализирани позиции или за такива с масово търсени специфични умения.

Има редица фактори, които хората трябва да знаят за пазара на труда в Румъния преди да се обвържат като „работници“ в държавата – последните промени в правните наредби, нужни умения и възможности за работа.


Законови разпоредби

Граждани на ЕС имат право да живеят и работят в Румъния без разрешително за работа, стига те да са подали заявление за разрешение за пребиваване, което може да бъде получено след вече подписан и съществуващ договор за легална работа в Румъния. Разрешението за работа се издава от Министерството на труда и социалната закрила в Румъния, въз основа на работна виза и преглед на необходимите документи, представени от заявителя.

За граждани на държави извън ЕС, е необходимо да кандидатстват за разрешение за пребиваване в румънското посолство или консулство в родната си страна, преди да е подадено заявление за разрешително за работа. Веднъж подадено заявлението не е гарант за свободно пребиваване, все още не е разрешено на желаещите да пътуват, в която и да е държава от Шенген, докато не се вземе решение по отношение на вашата кандидатура. Румънските разрешителни за започване на работа са специфични. Съответната компанията, която желае да Ви наеме трябва да докаже, че имате определен набор от умения, необходими за съответната позиция. В допълнение, те трябва да покажат, че не са в състояние да запълнят позицията с кандидат на ЕС / ЕИП. Ако желаете да смените работата си и съответно компанията в Румъния, то вие ще трябва да подадете и получите ново разрешително за работа.

Образование и Умения

Ако желаете да намерите работа в Румъния, минималното изискване обикновено е диплома за завършено средно образование. Диплома за висше образование е задължителна за някои позиции. Свободното владеене на английски или френски език е високо оценено, а с високо търсене е немският език. Много HR агенции търсят хора с родни чужди езици за изпълнителни нива в международни компании. Компютърната грамотност с всеки изминал ден става все по-значима от едно просто „изискване“. Международно-признати ИТ сертификати ще повишат Вашите шансове за намирането на работа в Румъния.

Видове заетост за емигранти

Обикновено чужденците търсещи работа в Румъния, намират такава чрез неправителствени или доброволчески организации, обикновено на позиции за работа с деца. Преподаването на английски език е една чудесна възможност за чужденците.

Промяната в икономиката и наличието на представителства на световни фирми в Румъния привлича все повече емигранти. Нуждата на хора със специфични умения в познанието на чужди езици в момента значи, че не само чужденците ще бъдат подбирани директно за запълване на позиции, но и че ще бъдат високо оценени и ефективни. До скоро в Румъния имаше сравнително малко чужденци, които да работят или посещават държавата, но икономическият растеж на държавата и нейната нарастваща репутация като туристическа дестинация са фактори, които водят до драстични промени.

Масово, чужденците биват разглеждани като скъпи и светски. Работейки в Румъния е възможно да бъдете припознат като начетен професионалист и готов за лидерски позиции.

Вакантни длъжности към момента в Румъния за чужденци:

• Collections Analyst с познания в Португалски и Испански език

Локация: Букурещ, Румъния.

• Financial and Billing Analyst – подходяща за Немскоговорящи

Локация:Букурещ,Румъния.

• Procurement Category Manager с Френски език

Локация: Букурещ, Румъния.

Превод: Ангел Борисов


bottom of page