top of page

З. Ваклинов за участието си в обучението за ментори във Вилнюс, Литва
Като горд член на Международния център за развитие на образованието и обучението и на Младежки екип Европа(към българското представителство на Европейския съюз), имах честта да пътувам до Литва, Вилнюс между 23. и 28. януари по обучение на тема "Менторство" и да посетя литовския Дом на Европа. Там имах възможността, заедно с опитен в менторството екип, да проведа сесии на тема "Управление на конфликти" с участието на млади доброволци от повече от 10 държави.

Ставаше въпрос за Менторство по Европейската доброволческа служба. Голяма част от доброволците, заминаващи на

дългосрочна служба, изпадат в депресия след първите 1-2 месеца и губят всякаква мотивация за работа. Това най-вече се дължи на безотговорността от страна на менторите им, които трябва да ги подкрепят и насочват в каузата им, и недостигане на очакванията на доброволците. Целта на проекта беше да се повдигне осведомеността на бъдещите и текущите ментори и доброволци за този проблем. Задачата ни беше да създадем пространство за споделяне на опит, познания и нетуъркинг сред ментори и доброволци, както и да развием лични, социални и професионални компетенции на ментори, с цел последните да се мотивират и усъвършенстват, чрез провеждане на "конференцията" и разпространение на резултатите от нея. Такова беше и работният ни ден в литовското представителство на ЕС


bottom of page