Ива Тодорова за участието си в тренинг курса "Travelling to nowhere"


От 27 ноември до 2 декември се проведе обучителният курс „Пътуване доникъде“(Travelling to nowhere) в Маталпино, близо до Мадрид. Участниците бяха от различни държави: България, Македония, Италия, Испания, Турция, Румъния, Йордания, Египет, Германия, Португалия, Гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина и Полша.След пристигането и партито за добре дошли, участниците първоначално се разделиха на групи по държави, за да могат да подготвят и представят националните реалности относно миграцията и бежанската криза. Последва представянето на изпращащите организации от всяка държава.

Членовете на Международния център за развитие на образованието и обучението (МЦРОО) работят и участват в международни проекти неофициално от 2001 г. От 2002 г. те усилено работят и по проект, свързан с дейността на сдружението. Към настоящия момент членовете могат да участват в разнообразни проекти по Еразъм + в държави като Испания, Италия, Турция, Македония, Румъния, Латвия, Естония и други.

Относно ситуацията в България за бежанците са налице множество изявления от бившия министър-председателя, че бежанските лагери в страната са в перфектно състояние, макар информацията да не бе потвърдена. Разгледа се също ситуацията с бунта в Харманли. В България има три лагера от затворен тип и има хора, които преминават от Гърция към България. На почти цялата ни граница с Турция е построена стена, която да спира преминаващите. В страната не се наблюдава достатъчна толерантност и желание за интеграция на бежанците.


Чрез различни игри, сближаването в курса в Маталпиносе осъществи лесно и безпроблемно. Провокираха се дискусии, а посредством сформирането на екипи с представители от различни националности, всички успяха да „стопят ледовете“ помежду си.


По време на националната вечер, всяка държава представи своите традиционни храни и напитки, викторини с въпроси, както и любопитна информация за родното си място. Демонстрираха се също част от танците на някои от държавите.

Проектът в Испания предостави възможност на участниците да посетят Мадрид, като един цял ден бе посветен на разглеждането и опознаването на столицата на Испания.


Следващите дни представителите на държавите имаха възможност да навлязат дълбоко в темата за миграцията и как страните в Европа се справят с настоящата ситуация. Първоначално те научиха какво е търсещо убежище лице, а именно човек, който е избягал от страната си и търси правна и физическа защита в друга държава. Различава се от бежанеца, като последният е човек, който е напуснал страната си и не може да се завърне в нея, поради страх от преследване, дължащо се на неговата раса, религия, националност или принадлежност към конкретна социална група. Бежанците са принудени да избягат от родината си, понеже се страхуват за живота и свободата си. Техните собствени правителства не им осигуряват защита. Решението да напуснат обикновено е внезапно и често не могат да се сбогуват с близките си. Заминават с малко вещи. Пътуването им може да се окаже опасно и не е изключено членовете на семейството да бъдат изгубени или да умрат по пътя.

Мигрант е лице, което е напуснало доброволно страна си, за да се установи в друга държава, а нелегален имигрант е човек, който има виза, но превишава престоя си.


В обучителния курс също се разглеждаха факторите на привличане и отблъскване.

Факторите на отблъскване са тези, които принуждават индивида да се премести доброволно, а в много от случаите, е принуден, защото съществува риск, ако остане в родината си. Рискът може да включва конфликт, суша, глад или религиозна екстремистка дейност, лоша или неразвита икономика, липса на свободни работни места. Други фактори на отблъскване включват расова дискриминация, политическа нетърпимост и преследване на хора, които поставят под въпрос статуквото.Факторите на привличане са